Oog voor kind en kwaliteit
Locatie Adres

BSO Sport & Spel

Kanaal A n.z. 191
7881 KS Emmer-Compascuum
Tel: 06-15 66 51 21
Email: info@bsosportenspel.nl

Kwaliteit

BSO Sport & Spel wil kwaliteit leveren. Om ouders inzicht te geven in onze achterliggende ideeën is een pedagogisch beleidsplan geformuleerd. Doordat de groepsleidsters geheel op de hoogte zijn en blijven van het bestaand beleid, wordt er ook daadwerkelijk naar gewerkt. Ons Pedagogisch beleid ligt voor u ter inzage op de groep. Vraag gerust de leidster ernaar!

Jaarlijkse anonieme tevredenheid enquêtes

BSO Sport & Spel houdt elk jaar, ter afsluiting van het jaar ervoor, een (anonieme) tevredenheid enquêtes onder alle ouders. Alle antwoorden van ouders worden besproken met het team en de oudercommissie van Kinderopvang Dribbel/BSO Sport & Spel. Alle ouders ontvangen hier ook een evaluatie van, welke antwoorden er van ouders binnen zijn gekomen en hoe we iets willen gaan verbeteren en waarom.

Brede school

De BSO bevind zich in het pand van een basisschool. Hierdoor vind er overleg plaats met de leerkrachten van de basisschool. Wij zijn lid van de brede school en helpen mee om leuke uitdagende activiteiten op de activiteitenladder te krijgen. De activiteiten worden door onszelf uitgewerkt. Elk kind ontvangt op de eigen school enkele malen per jaar een ladder, waar u uw kind voor op kunt geven.

‘De geschillencommissie’ voor klachten

Mocht u eens ergens ontevreden over zijn dan kunt u met deze klacht te allen tijde terecht bij ‘de Geschillencommissie Kinderopvang”. Het telefoonnummer is: 070-3105310. Bij de ingang van de groep vindt u een poster van De Geschillencommissie waarop u alle contactgegevens kunt vinden.

U heeft ook de mogelijkheid om met een klacht naar ons toe te komen. U kunt de klacht dan het beste aan degene vertellen die het aangaat. Wij zoeken dan graag samen met u naar een oplossing. Wij hebben een klachtenformulier die u kunt invullen en inleveren, mocht u de klacht liever niet mondeling doorgeven. Deze formulieren hangen aan het prikbord/magneetbord bij de ingang van de groepen.

We proberen binnen een zeer korte tijd te werken aan de klacht en hopen u weer tevreden te kunnen stellen.

Elk jaar ontvangen wij van de geschillencommissie een jaarverslag die wij openbaar stellen middels nieuwsbrief naar ouders toe. Ook doen wij dit met onze interne klachtenprocedure. Zie onderaan het openbaar jaarverslag klachten van het afgelopen jaar:

Openbaar jaarverslag klachten 2017 Kinderopvang Dribbel

Openbaar jaarverslag klachten 2016 Kinderopvang Dribbel

 

Brief geschilvrij Kinderopvang Dribbel 2017

brief klachtenvrij kinderopvang Dribbel 2016

Respect/Privacy

Ouders/verzorgers kunnen verzekerd zijn van het feit dat er zorgvuldig omgegaan wordt met de persoonlijke gegevens. Dossiervorming met betrekking tot gegevens die het kind of gezinssituatie betreffen wordt voorkomen. De BSO registreert een aantal gegevens van het kind die van belang zijn voor goede opvang of die vereist worden door de GGD. Deze gegevens worden door ouders ingevuld op het inschrijfformulier. Hierbij gaat het om gegevens met betrekking tot bijvoorbeeld: inentingen, telefonische bereikbaarheid op het werk – en/of privé en een noodnummer. Tevens houden wij voor ieder kind een kindvolgdossier bij. Deze dossiers worden in een afgesloten ruimte bewaard.

 

Informatie/afspraken

Voor de mondelinge uitwisseling van informatie tussen de ouder(s)/verzorger(s) en BSO Sport & spel wordt van de volgende middelen gebruik gemaakt:

*Intakegesprek voor de definitieve plaatsing van het kind(eren);

*(korte) gesprekken tussen pedagogisch medewerkers en ouder(s)/verzorger(s) op het moment dat de kinderen opgehaald worden;

*Individuele afspraken op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) op op verzoek van de pedagogisch medewerkers.

Voor het periodiek geven van informatie aan de ouder(s)/verzorger(s) worden de volgende middelen gebruikt:

*12 algemene nieuwsbrieven per jaar

*Informatieve/ mededelingen per mail met activiteiten die niet mee zijn gegaan in de maandelijkse nieuwsbrief.

*Informatie op het mededelingenbord bij de ingang van de locatie (indien aanwezig).